CAMPANIA PUBLICITARA - Carnati Maestro, hipnogustosi pentru pretentiosi !
CAMPANIA PUBLICITARA - Carnati Maestro, hipnogustosi pentru pretentiosi !
2017-10-12 09:36:35

CAMPANIA PUBLICITARA

“Carnati Maestro, hipnogustosi pentru pretentiosi !"

 

REGULAMENTUL OFICIAL

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

 • Campania publicitara “Carnati Maestro, hipnogustosi pentru pretentiosi! ”("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790 , Capital social subscris (total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plaza, tel.021.444.08.09 ; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)
 • Campania se derulează prin intermediul Front Line Marketing, societate comercială cu sediul social în Bucuresti, Str. Vasile Lascar, Nr. 150, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/16308/2003, C.U.I. RO 15956672 (“Agenţia”). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 1664.
 • Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
 • Regulamentul Oficial este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe carolifoods.ro, facebook.com/MegaImageRomania si facebook.com/caroli.romania , fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe pe carolifoods.ro, facebook.com/MegaImageRomania si facebook.com/caroli.romania.

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

 • Campania este organizata si se desfasoara in magazinele mentionate in Anexa 1 („Lista magazinelor participante”). Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulametul oficial publicat pe site-ul carolifoods.ro, facebook.com/MegaImageRomania si facebook.com/caroli.romania , pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

 • Campania va fi lansata cel mai devreme la data de 10.2017 (ora 00:01a.m) si se va desfasura pana cel mai tarziu in data de 15.11.2017 (ora23:59 p.m), inclusiv, in functie de intervalul orar in care este deschis fiecare punct de vanzare prezentat in ANEXA 01.
 • Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe site-ul carolifoods.ro, facebook.com/MegaImageRomania si facebook.com/caroli.romania romania.

 

 

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

Produsele participante sunt:

 

Cod

Denumire produse

P343

Carnati Maestro subtiri aprox.200-300g vid Caroli

P344

Carnati Maestro grosi aprox.200-300g vid Caroli

P345

Carnati Maestro subtiri aprox.1 kg vrac Caroli

P346

Carnati Maestro grosi aprox. 700-900g vrac Caroli

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

 • Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.
 • La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
 2. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;
 • prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;
 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza Magazinele Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Magazinelor Participante;
 2. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in campanie, aceasta fiind data bonului fiscal emis in conformitate cu conditiile din prezentul regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.
  • Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
  • Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

 

 • Fiecare participant la Campanie, care achizitioneaza Produse Participante, vrac sau ambalate, in valoare de minim 10 LEI cu TVA, pe acelasi bon fiscal, din Magazinele participante (vezi ANEXA 01) si va trimite un SMS la 1736, cost per SMS 0.05 euro + TVA ( numar valabil in retelele Vodafone, T-Mobile, Orange, cost 0,05 euro fara TVA), cu numarul bonului fiscal, nume si prenume, si locatia din care s-au achizitionat produsele participante, va intra in tragerea la sorti pentru premiile mentionate la art 7.1 al prezentului Regulament.

                                                                  

 • Bonul fiscal trebuie sa fie emis in perioada Campaniei, de catre unul dintre Magazinele Participante.
 • Inregistrarea participantilor in baza de date utilizata pentru extragerea care se va efectua in data de 22 noiembrie 2017 va fi efectuata o data pentru fiecare bon fiscal, daca sunt respectate conditiile de participare prevazute in regulament.
 • Extragerea se va realiza din randul clientilor care au cumparat in perioada Campaniei (detaliata conform art. 3.1.) produsele mentionate la sectiunea 4 in valoare de minim 10 LEI (TVA inclusa) din Magazinele Participante si au trimis SMS la 1736, cost per SMS 0.05 euro + TVA ( numar valabil in retelele Vodafone, T-Mobile, Orange, cost 0,05 euro fara TVA), cu numarul bonului fiscal, nume si prenume, si locatia din care s-au achizitionat produsele participante . Castigatorii vor fi anuntati prin telefon.
 • Premiile sunt:
 • 3 gratare pe gaz pliabil TravelQ 285X, marca Napoleon
 • 50 bilete la un spectacol de stand-up comedy cu MICUTU
  • Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.
  • Pentru a fi declarat participant la promotie cumparatorul trebuie sa trimita SMS la 1736, cost per SMS 0.05 euro + TVA ( numar valabil in retelele Vodafone, T-Mobile, Orange, cost 0,05 euro fara TVA), cu numarul bonului fiscal, nume si prenume, si locatia din care s-au achizitionat produsele participante.

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

 

 • In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce au urmatoarele valori:

 

Premii

Cantitate (buc.)

Valoare/buc. (RON, TVA inclusa)

Valoare /buc fara TVA

Valoare totala (RON, TVA inclusa)

Valoare totala –fara TVA

Gratar pe gaz pliabil TravelQ 285X, marca Napoleon

3

                   1990

1672,27

5970

5016,81

Invitatie dubla la un spectacol de stand-up comedy cu MICUTU

50

                     45

41,3

2250

2065

Total

 

 

 

8220

7081,81

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 

 • Premiile Actiunii “Carnati Maestro, hipnogustosi pentru pretentiosi !” se vor acorda la finalul campaniei, in urma extragerii efectuate in data de 11.2017 si vor fi predate castigatorilor in maxim 15 zile lucratoare de la extragere, sau rezervelor in max 60 de zile de la extragere.
 • Extragerea castigatorilor se va face prin intermediul aplicatiei electronice random.org , in mod aleatoriu, in prezenta reprezentantilor Caroli Foods Group.
 • La extragere va fi desemnat un singur castigator pentru fiecare premiu in parte, urmand a fi supus procesului de validare a castigului (potrivit Art.8.3.) si 1 rezerva aferenta fiecarui castigator, ordinea acestora fiind data de cea a extragerii. Pentru fiecare din cei 53 de castigatori va fi extrasa 1 rezerva, rezervele corespunzand fiecarui castigator extras , conform oridinii de extragere.
 • Castigatorii premiilor oferite prin tragere la sorti vor fi anuntati personal prin telefon in maxim 10 zile lucratoare de la data organizarii tombolei. Pentru validare, castigatorii premiilor vor prezenta cartea de identitate si bonul fiscal in original.
 • In cazul in care oricare din castigatori nu poate fi contactat telefonic (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis etc.) sau nu raspunde la email in termen de 2 zile lucratoare consecutive (in intervalul de 10 zile lucratoare ulterioare datei extragerii prevazute in art. 8.4.), se va trece la contactarea rezervei, cu respectarea acelorasi termene de contactare calculate de la data epuizarii termenelor de contactare pentru castigatorul/rezerva anterior/anterioara. In cazul in care nici rezerva aferenta unui castigator nu poate fi contactata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.
 • Campania se adreseaza participantilor cu varsta implinita de 18 ani.
 • Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.
 • Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
 • Fiecare premiu acordat va fi inmanat castigatorului numai in baza unui proces verbal de predare- primire a premiului, in care se vor consemna datele castigatorului (Numele si prenumele, Codul numeric personal, adresa ) si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat.. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi intocmit intr-un singur exemplar in original, care va ramane la Agentie pentru a fi transmis catre Caroli Foods Group la finalul campaniei. Furnizarea datelor de identificare ale castigatoului si semnarea procesului verbal de predare-primire sunt conditii de respectat de castigator pentru validarea si acordarea/predarea premiului. In lipsa intrunirii acestor conditii , premiul nu va fi validat / acordat / predat castigatorului / rezervelor.
 • Caroli Foods Group SRL si Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
 • Bonurile fiscale/taloanele deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 • Bonurile fiscale/taloanele prezentate/introduse de persoane care nu intrunesc conditiile de participare in promotie, sau bonuri care sunt prezentate in afara perioadei Campaniei sau bonurile fiscale/taloane care dovedesc achizitia produselor din alte magazine decat cele in care se desfasoara prezenta Campanie.
 • Caroli Foods Group SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care castigatorii sunt persoane care nu intrunesc conditiile de participare in promotie.
 • Pentru situatii contradictorii, confuze, care genereaza interpretari , privind calitatea de castigator, de participant, organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita informatii/date/documente suplimentare de la participanti/castigator/rezerve, fata de cele prevazute in regulament, in vederea stabilirii acordarii/neacordarii premiului , intrunirii/neintrunirii conditiilor de participare , predarii/nepredarii, validarii/nevalidarii premiilor. Termenele de acordare/predare a premiilor se vor prelungi in mod corespunzator pentru astfel de situatii cu durata cuprinsa intre momentul aparitiei motivului/situatiei precizate anterior si momentul la care informatiile/documentele solicitate sunt furnizate , durata ce nu va depasi 30 zile lucratoare. Daca in urma expirarii acestui termen organizatorii considera ca nici o lamurire/solutionare a situatiei nu s-a produs , acestia isi rezerva dreptul de a nu acorda/a nu valida premiul /castigatorul.

 

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

 

9.1.       Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2.       Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3.       Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.

 1. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
 3. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4.       Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

 1. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
 2. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 3. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 4. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 5. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

9.5. Organizatorul loteriei publicitare , in temeiul art. 42 alin (2) din OG 99/2000, are obligatia de a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate.

 

SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

10.1   Prin prezentul Regulament, Organizatorul  prin intermediul Agentiei se obliga sa respecte preverile    Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele  cu caracter personal  colectate  în  cadrul  acestei  Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

10.2 Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata, are conform Legii  677/2001,  urmatoarele  drepturi:  dreptul  la  informare (art. 12), dreptul  de  acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata,  catre  Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

 

 

SECTIUNEa 11. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor codului fiscal.

 

 

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

 

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand urmatoarea adresa de Internet www.carolifoods.ro, facebook.com/MegaImageRomania si facebook.com/caroli.romania .

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

 

Organizator,

Caroli Foods Group SRL                     

                       

 

 

 

Prin Agentie,                                                               

SC Front Line Marketing SRL

 

 

 

ANEXA 1 – Lista magazinelor participante

 

 

Nume Magazin

Adresa

MI LIZEANU

Strada Stefan cel Mare Nr. 224 sector 2 Bucuresti

MI MILITARI

Strada Iuliu Maniu Nr. 51 sector 6 Bucuresti

MI MIHAI BRAVU

Strada Mihai Bravu Nr. 294 sector 3 Bucuresti

MI TITULESCU    

Strada Nicolae Titulescu Nr. 39 sector 1 Bucuresti

MI PANTELIMON    

Strada Pantelimon Nr. 243 sector 2 Bucuresti

MI 13 SEPTEMBRIE

Strada 13 Septembrie Nr. 75-79 BL. 73-75 sector 5 Bucuresti

MI DRUMUL TABEREI

Drumul Taberei, Nr. 96, sector 6, Bucuresti

MI TITAN        

Strada Liviu Rebreanu Nr. 13 sector 3 Bucuresti

MI COLENTINA    

Strada Soseaua Colentina Nr. 81 sector 2 Bucuresti

MI TINERETULUI  

Strada Tineretului Nr. 1 sector 4 Bucuresti

MI ION MIHALACHE

Bd. Ion Mihalache Nr. 92 sector 1 Bucuresti

MI IANCULUI      

Strada Iancului Nr. 33 sector 2 Bucuresti

MI CONSTANTA 1

Strada Tomis Nr. 310 Constanta

MI PLOIESTI    

Strada Republicii Nr. 108 Ploiesti

MI HALA TRAIAN

Strada Calarasilor Nr. 133 sector 3 Bucuresti

MI EMINESCU    

Strada Mihai Eminescu Nr. 185 sector 2 Bucuresti

MI PIPERA      

Strada George Bacovia Nr. 1 BL. mare Voluntari

MI BERCENI    

Strada Berceni Nr. 41 sector 4 Bucuresti

MI GIULESTI    

Strada Giulesti Nr. 38 sector 6 Bucuresti

MI OBREGIA    

Strada Straduintei Nr. 1 sector 4 Bucuresti

MI BRANCOVEANU

Strada Constantin Brancoveanu Nr. 45 sector 4 Bucuresti

MI CAROL      

Strada Carol I Nr. 61 sector 2 Bucuresti

MI VALEA OLTULUI

Strada Valea Oltului, Nr. 131-137, sector 6, Bucuresti

MI IANCU DE HUNEDOARA

Strada Grigore Alexandrescu Nr. 87-97

MI LIZIERA          

Soseaua Pipera-Tunari,Nr.166-168

MI TOMIS MALL      

Strada Ștefan cel Mare, Nr. 36, Centrul Comercial Tomis Mall, subsol, Constanța

MI OBOR            

Strada Stefan cel Mare Nr. 238 BL. 59B sector 2 Bucuresti

MI EMIL RACOVITA    

Strada Emil Racovita Nr. 16A BL. L11 sector 4 Bucuresti

MI LUGOJANA        

Strada Vitan Nr. 215-217 BL. 21-22 sector 3 Bucuresti

MI TEIUL DOAMNEI    

Strada Lacul Tei Nr. 126-128 sector 2 Bucuresti

MI AL.LAPUSNEANU    

Bd. Al. Lapusneanu Nr. 85 bl. LV16 Constanta

MI LACUL TEI        

Strada Lacul Tei Nr. 73 sector 2 Bucuresti

MI MUNCII          

Bd. Decebal Nr.25-27-29

MI APUSULUI        

Strada Apusului Nr. 50 sector 6 Bucuresti

MI 1DECEMBRIE      

Soseaua Bucuresti-Giurgiu, km 18, Nr. 264, T160-161

MI PIATA VITAN    

Strada Vitan Nr. 13-19 sector 3 Bucuresti

MI PROGRESULUI    

Strada Giurgiului Nr. 115 sector 4 Bucuresti

MI OTOPENI        

Strada Bucurestilor Nr. 178-180 Otopeni

MI ION ROATA      

Strada Ion Roata Nr. 3

MI FERDINAND      

Strada Ferdinand I Nr. 97 bl. P17 sector 2 Bucuresti

MI CRANGASI      

Calea Crangasi Nr. 29

MI UVERTURII      

Strada Uverturii Nr. 83 bl. O15 sector 6 Bucuresti

MI T.PALLADY      

Strada Theodor Pallady Nr. 73A bl. P4 sector 3 Bucuresti

MI B.MANTA        

Strada Nicolae Titulescu Nr. 95-103 bl 8 parter sector 1 Bucuresti

MI MALCOCI        

Strada Malcoci Nr. 2B sector 5 Bucuresti

MI C.BUCURESTI    

Strada Berzei Nr. 2A Brasov

MI PIATA AMZEI    

Strada Amzei Nr. 10-22 bl. corp A sector 1 Bucuresti

MI MOSILOR        

Strada Traian Nr. 197 bl. 22B sector 2 Bucuresti

MI IZVORUL CRISULUI

Strada Constantin Brancoveanu Nr. 116 BL. M2/3 sector 4 Bucuresti

MI ION MINCU      

Bd. Ion Mihalache Nr. 58 BL. 35A sector 1 Bucuresti

MI RM SARAT        

Strada Ramnicu Sarat Nr. 15 Bl. 2 sector 3 Bucuresti

MI GIURGIULUI      

Strada Giurgiului Nr. 131 sector 4 Bucuresti

MI UNIRII          

Piata Unirii Nr. 1 (magazin Unirea Shopping Center)

MI TUNARI          

Soseaua Pipera Tunari Nr.50

MI CAMIL RESSU    

Strada Camil Ressu Nr. 6 BL. 2 sector 3 Bucuresti

MI NORILOR        

Strada Constantin Radulescu Motru Nr. 12 sector 4 Bucuresti

MI MINIS      

Strada Constantin Brancusi Nr.23, bl. T4-T5

MI OLTENITEI  

Strada Oltenitei Nr. 240 sector 4 Bucuresti

MI GRIVITEI  

Strada Grivitei Nr. 399 sector 1 Bucuresti

MI RAHOVA    

Strada Rahovei Nr. 299 sector 5 Bucuresti

MI PIATA RESITA

Strada Resita Nr. 4 bl. M1 sector 4 Bucuresti

MI SEBASTIAN  

Calea 13 Septembrie Nr. 221-225 (Complex Comercial Prosper)

MI GAESTI    

Strada Academician S.Cioculescu Nr. 25 Gaesti jud. Dambovita

MI CORBEANCA  

Strada Unirii Nr. 2 Corbeanca jud. Ilfov

MI DAMBOVITA  

Strada Vitan Nr. 126 sector 3 Bucuresti

MI DELEA NOUA

Strada Delea Noua Nr. 2

MI MUNTENIA  

Bd. Independentei, Nr. 2, Targoviste

MI GLORIA    

Strada Baba Novac Nr. 25 sector 3 Bucuresti

MI BOLINTIN VALE

Strada Poarta Luncii Nr. 30303 Bolintin Vale jud. Giugriu

MI POPESTI LEORDENI

Strada Oltenitei Nr. 51-55 Popesti-Leordeni jud. Ilfov

MI JOLIE VILLE

Strada Erou Iancu Nicolae Nr.103 bis

MI CHARLES DE GAULLE  

Strada Pangratti Ermil,Inginer Nr. 35 sector 1 Bucuresti

MI AFUMATI

Soseaua Bucuresti - Urziceni, Nr.153 B

MI BUSTENI

Strada Libertatii nr 206, Busteni

MI PETRE ISPIRESCU

Strada Petre Ispirescu Nr. 86

MI CEAHLAU

Strada Ceahlau Nr. 20 BL. 103 sector 6 Bucuresti

MI CHIAJNA  

Strada Preot Sebe Costin Nr. 1 dat Dudu jud. Ilfov

MI GROZOVICI

Strada Stefan cel Mare Nr. 50 BL. 35B sector 2 Bucuresti

MI CHITILA

Strada Chitilei Nr. 136 sector 1 Bucuresti

MI TARTASESTI

Strada Baldana Nr. Tartasesti jud. Dambovita

MI PANTELIMON-MORARILOR

Strada Pantelimon Nr. 286 bl. 41 parter sector 2 Bucuresti

MI NITU VASILE

Strada Nitu Vasile,Sergent Nr. 50-54 parter sector 4 Bucuresti

MI VOILA

Strada Oltenitei Nr. 232 BL. 23 sector 4 Bucuresti

MI ROATA DE JOS

Strada Republicii Nr. 38 Roata de Jos jud. Giurgiu

MI DOMENII

Bd. Ion Mihalache Nr. 128F sector 1 Bucuresti

MI DOMNESTI      

Soseaua Alexandru Ioan Cuza Nr. 72 Domnesti jud. Ilfov

MI PIATA IANCULUI

Strada Iancului Nr. 4 BL. 113A sector 2 Bucuresti

MI POD BANEASA  

Strada Serbanescu Alexandru,Cpt.Av. Nr. 60-64 sector 1 Bucuresti

MI MIHAILESTI

Strada Calea Bucuresti Nr. NC32716 Mihailesti jud. Giurgiu

MI STEFAN CEL MARE

Soseaua Stefan cel Mare Nr. 40, bl.118

MI GRIVITEI214

Strada Grivitei Nr. 214 sector 1 Bucuresti

MI COLENTINA OBOR

Strada Soseaua Colentina Nr. 3 sector 2 Bucuresti

MI BUCURESTI MALL

Calea Vitan Nr. 55-59

MI PLAZA ROMANIA  

Bd. Timisoara Nr.26Z

MI VLAD TEPES

Strada Vlad Tepes Nr. 20 Giurgiu

MI COMARNIC

Strada Republicii Nr.1, Comarnic

MI EXPOZITIEI

Bd. Expozitiei Nr.101

MI COMPOZITORILOR

Strada 1 Mai Nr. 28 sector 6 Bucuresti

MI MAIOR CORAVU

Strada Mihai Bravu Nr. 176A sector 2 Bucuresti

MI MOGHIOROS

Strada Drumul Taberei Nr. 40-44 sector 6 Bucuresti

MI COMPLEX NORD PLOIESTI

Soseaua Nordului Nr.1, Ploiesti

MI ROMANCIERILOR

Strada Romancierilor Nr. 5 BL. C14 sector 6 Bucuresti

MI BRAN

Strada Branului Nr. 36 bis, Bran

MI CIRESICA

Strada Cismelei Nr. 16 Constanta

MI PIATA VICTORIEI

Calea Victoriei nr 155, Bl D1,parter, sc 5 si 6

MI BREAZA  

Strada Republicii Nr. 67A Breaza jud Prahova

MI MONACO TOWER      

Soseaua Berceni, nr 96 sector 4, Bucuresti

MI DOJA

Strada Gh. Doja Nr. 91-93, Ploiesti (Restaurant Vatra Plaiesilor), jud. Prahova

MI CERNAUTI

Strada Cernauti, nr 29, sector 2

MI BUCURESTII NOI

Bd. Bucurestii Noi, Nr. 7 – 9, sector 1, Bucuresti

MI CANTACUZINO

Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino 199, jud Prahova

MI CORBEANCA 2

Soseaua Unirii Nr. 238, Corbeanca, judetul Ilfov

MI COMPOZ-SIBIU

Bd. 1 mai, Nr. 18B, sector 6, Bucuresti,

MI GHERMANESTI

Soseaua Ghermanesti Nr.65, Com. Snagov , sat Ghermanesti

MI STEFAN CEL MARE METROU

Bd. Stefan cel Mare nr 14, bl 19 parter sector 2

MI TITAN MALL

Strada Liviu Rebreanu, nr 6, sector 3, situat la parterul "galeriilor Titan"

MI FAVORIT

Drumul Taberei nr 24,parter, sector 6

MI FAINARI

Calea Mosilor nr 249, bl 49A, sector 2

MI OLTENITEI PARC

Soseaua Oltenitei, nr 48-50, bl 7A, sector 4

MI LUNCA CERNEI

Strada Drumul Taberei nr 80 bl. C15, parter, sector 6

MI PIATA GEMENII

Strada Vasile Lascar Nr. 108-116, sector 2, Bucuresti,StradaViitorului Nr.51,lot 1&2

MI PISCULUI

Strada Piscului Nr. 16, bloc 42, parter, sector 4, Bucuresti

MI ANDRONACHE

Soseaua Colentina, Nr. 261, sector 2 , Bucuresti

MI OTOPENI TUNARI

Strada 23 August Nr. 196-198, tarla 20, parcela 293, oras Otopeni, jud. Ilfov

MI CITY MALL  

Soseaua Oltenitei, Nr. 2, sector 4 (parter City Mall)

MI PIATA FLOREASCA

in incinta Pietei Agroalimentare, Strada Banu Antonache, sector 1

MI BALADA

Bd. 1 Decembrie 1918, nr 12, bl L53, jud. Constanta

MI STRADA PASCANI

Strada Pascani, bl 728A, etaj P, Bucuresti

MI MOSILOR 2

Calea Mosilor 207, bloc 15, sector 2, Bucuresti

MI MOGOSOAIA

Soseaua Bucuresti-Targoviste, nr 57A, comuna Mogosoaia

MI CARAMFIL

Str, Nicolae Caramfil, Nr. 6 - 8, sector 1, Bucuresti

MI VOLUNTARI

Soseaua Afumati, Nr. 72, tarla 187, parcela 7326 si 7324, Jud. Ilfov, Oras Voluntari

MI ZIZIN

Strada Zizinului Nr. 65, bloc S22D, sc.D

MI BIRUINTEI          

Strada Biruintei Nr. 3 B, Oras Pantelimon, jud. Ilfov

MI TUNARI 2            

Calea Bucuresti ( fosta 23 august), Nr. 3, comuna Tunari, Jud. Ilfov 

MI VALEA ARGESULUI    

Strada Valea Argesului Nr. 5, bloc C1, parter, sect.6, Bucuresti

MI BACILA

Strada Maior Vasile Bacila, nr 43 A, sector 2, Bucuresti

MI RAUL DOAMNEI

Strada Raul Doamnei Nr. 3, bl. C3, parter, sector 6

MI CAMPIA LIBERTATII

Strada Campia Libertatii, Nr.36, sector 3, Bucuresti

MI PIATA SUDULUI

Soseaua Oltenitei, nr 208, sector 4

MI IMPARATUL TRAIAN

Strada Imparatul Traian Nr. 32 , sector 4 , Bucuresti

MI BALOTESTI          

Strada Unirii Nr. 1,Balotesti, jud. Ilfov 

MI REGINA MARIA      

Bd. Regina Maria Nr.24-26, sect.4

MI VATRA LUMINOASA  

Strada Magura Vulturilor, Nr. 1, sector 2, Bucuresti

MI HUEDIN            

Strada Gradistea, Nr. 8, sector 4, Bucuresti

MI ROSETTI          

Strada C.A. Rosetti, Nr. 14-16, sector 1, Bucuresti

MI DRUMUL TABEREI 2  

Drumul Taberei Nr. 32 , sector 6 , Bucuresti

MI PUCHENI    

Strada Pucheni Nr. 42, parter, sect.5, BucurestI

MI INDUSTRIILOR

Strada InduStriilor Nr. 28, sect.3, Bucuresti

MI CHITILA 2    

Soseaua Banatului nr 68-68A, cvartal 27, parcela 7402 si cvartal 24, parcela 7402/1/2, oras Chitila, jud. Ilfov

MI MARGELELOR  

Strada Margelelor Nr.11, sect.6, Bucuresti

MI CARTIER LATIN    

Strada Prelungirea Ghencea Nr. 53 bis, Bragadiru, jud. Ilfov

MI CALEA VACARESTI  

Calea Vacaresti Nr. 220-224, parter, sect.4, Bucuresti

MI TUDOR VLADIMIRESCU

Bd. Tudor Valadimirescu Nr. 57, bloc T4, sect.5, Bucuresti

MI BIRUINTEI 2      

Bd. Biruintei Nr. 42, Oras Pantelimon, jud. Ilfov

MI BASARABIEI

Bd. Basarabia Nr. 101, sector 2, Bucureşti

PRELUNGIREA GHENCEA DRIVE

Bucuresti, Prelungirea Ghencea Nr. 89 B, sector 6

MI AEROGARII

Bd. Aerogarii Nr. 38A, sector 1

MI SISESTI

Soseaua Gheorghe Ionescu Sisesti Nr. 8B (fost 8A), sector 1

MI CIOROGARLA

Soseaua Bucuresti, Com. Ciorogarla, jud. Ilfov

MI CREVEDIA

Soseaua Bucuresti-Targoviste nr. 119, Com. Crevedia, sat Crevedia, jud. Dambovita

MI DOROBANTI 2

Calea Dorobantilor, Nr. 172-178, mezanin, et 1, corp A, sector 1, Bucuresti

MI BRAGADIRU

Soseaua Alexandriei 468, Bragadiru, Ilfov

MI GHEORGHE DUCA  

Bd. Ing. Gheorghe Duca, Nr.3-5, sector 1, Bucuresti

MI GIURGIULUI 2

Soseaua Giurgiului nr. 52-54, sector 4

MI AVRIG      

Bulevardul Ferdinand Nr. 113A (fost Nr. 111-113), sector 2

MI GEORGE VALSAN

Strada George Valsan nr. 24, sector6

MI PALEOLOGU        

Calea Mosilor nr. 101, sector 2

MI DRISTOR          

Bd. Camil Ressu Nr.7 (fost Calea Dudesti Nr.225), sector 3

MI MIRCEA CEL BATRAN

Bd. Mircea cel Batran nr 152 bl MD12B, parter, Constanta

MI DINICU GOLESCU

Bd. Dinicu Golescu, Nr. 23-25, Sector 1

GR ION MIHALACHE 104

Bd. Ion Mihalache Nr.104 Bloc 85, Sector 1, Bucuresti

MI TITULESCU 2

Soseaua Nicolae Titulescu, Nr. 94, Bl. 14-14A, Sector 1

MI BASARABIA 2

Bd. Basarabia, Nr. 116, sector 2, Bucuresti

MI BREZOIANU  

Strada Ion Brezoianu, Nr. 60, sector 1

MI MOGHIOROS GR

Dr. Taberei, Nr. 40-44, sector 6, Bucuresti

MI OBOR 2    

Soseaua Colentina, Nr. 1, sector 2

MI DOMNISORI

Strada Domnisori nr. 35, Ploiesti, jud. Prahova

MI APAHIDA  

Aleea Apahida nr 17-19, sect 3

MI FERENTARI

Strada Prelungirea Ferentari Nr. 52-60, sector 5, Bucuresti

MI MARASESTI 2

Bd. Marasesti nr 131, sector 4

MI TURNU MAGURELE  

Strada Turnu Magurele Nr.250-270, sector 4

MI BRANESTI 2

Tarla 59, parcela 211,Branesti, jud. Ilfov

MI MAGHERU

Bulevardul Magheru Nr. 9, sector 1

MI LACUL MORII

Strada Dambovitei nr 40, sector 6

MI VIDRA

Com. Vidra, Sat Vidra, Str. Principala nr.18B jud. Ilfov

MI PIATRA MORII

Str. Piatra Morii nr.16 A si nr. 16, parter, sector 1, Bucuresti

MI ION CIOPLEANU

Str. Ion Ciopleanu nr.8, sector 3, Bucuresti

MI ATOMISTILOR

Str. Atomistilor nr. 411 , Magurele, jud. Ilfov

MI GHICA PLAZA

Bucuresti, Str. Ziduri intre Vii nr. 19, Corp D, parter, Sector 2

MI MIHAI BRAVU 2

Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr. 2 bl. 60B, parter

MI BARBU VACARESCU

 Str. Barbu Vacarescu nr. 201, Bucuresti, sector 2,

MI MIZIL

Bucuresti, Str. Mizil nr. 2A, parter, Sector 3

MI GEORGE ENESCU

Str. George Enescu nr. 36-42, sector 1, Bucuresti

MI PIATA CHIBRIT

Bucuresti, Bld. Ion Mihalache nr. 168C, Sectorul 1

MI RADU BELLER

str. Av. Radu Beller nr. 5-7, sector 1, Bucuresti

MI PIATA COTROCENI

str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, Bucuresti

MI BANEASA

Bucureşti, Sos. Bucureşti Ploiesti nr. 83 - 87, Sector 1

MI FIERBINTI

Orasul Fierbinti-Targ, jud. Ialomita, identificat cadastral cu nr. 298/2 (nu exista la acest moment alta adresa postala)

MI AMURGULUI

Popeşti - Leordeni, (Str. Oituz 46), tarlaua 54/6, parcela 26, Lot 1 - Lot 13, Lot 1, judetul Ilfov

MI BRAGADIRU 2

Oraşului Bragadiru, Strada Speranţei nr. 77, tarla 24, parcelele 104/1-104/8, Lotul 2, Judeţ Ilfov

MI MAMAIA

Constanta, (statiunea Mamaia), Complex/Restaurant Miorita, parter, jud. Constanta

MI SEBASTIAN 2

Bucuresti, Str. Sebastian nr. 138-140, parter, Sector 5

MI SALAJ      

Bucuresti, Sos. Salaj nr. 347, sector 5

 

 

 

 

Caroli Foods Group SRL

Prin reprezentant,

 

Noutati

campanii
stiri
evenimente
campanii
Caroli lansează gama de produse Carolino, dedicată copiilor
Sănătatea în alimentație este una din preocupările constante ale părinților, aceștia fiind interesați îndeosebi de lipsa aditivilor,  conservanților și a zahărului, precum ...
Mai mult
stiri
Campanie "Ziua Afacerii Tale la Metro"
Nu rata Ziua Afacerii Tale la Metro Romania! Alaturi de prieteni si familie profita de toate ofertele speciale de la Caroli. Fii acolo pe 8 octombrie! Pentru si mai multe informatii, intra pe www.ziua ...
Mai mult
evenimente
S-a lansat Jurnal de fapte bune – un program de burse pentru copiii talentați, fără posibilități financiare.
Comunicat de presă București, 16.03.2015 S-a lansat Jurnal de fapte bune – un program de burse pentru copiii talentați, fără posibilități financiare.Jurnal de fapte bune susține copiii talen ...
Mai mult